Meiboom

Symbolische Meiboom

Voor het museum is in 2001 de symboliserende Meiboom geplaatst, een mast met versierselen en symbolieken. De Meiboom is het zinnebeeld van vruchtbaarheid. Alle symbolen in de Meiboom hebben daar betrekking op. de Meiboom is het symbool van steeds weer oplevende groeikracht, vruchtbaarheid en nieuw leven.

Links, het zaaiproces21-08-05-004

  • De ploegende boer
  • De zaaiende boer
  • De korenaar, het graan dat uit de grond komt
  • De molen waar het graan wordt vermalen tot meel
  • Het brood

Rechts, het nieuwe leven

  • De roepende kieviten
  • Het paard met het veulen
  • De elzentakjes
  • Het schaap met het lam
  • De zwaluwen die laag vliegen

 

Bovenin de mast prijkt het ‘Wapen van Gramsbergen’ dat tot 2001 een zelfstandige gemeente was.