Rivier de Vecht

De rivier de Vecht loopt als een rode draad door het hele Infocentrum. Een vaste expositie laat u het leven rond de Vecht zien. Daarnaast draait er een prachtige film ‘De Vecht van bron tot monding’. Deze film vertelt in vogelvlucht het ontstaan en de geschiedenis van de rivier de Vecht.
“Struinen naar de bronnen van de Vecht”. Een foto expositie van de bekende fotograaf Rob Elfring, bekend van onder andere het boek “Cultuur Historische  Atlas van de Vecht”. Het mooie van deze serie met ingesproken tekst is dat er foto’s getoond worden van monding naar bron, terwijl de bekende film over de Vecht juist de Vecht in al haar schoonheid toont van bron naar monding. Beide, de fotoserie en de film, worden permanent vertoond in het Informatiecentrum. Voor meer info over de maker van de foto’s: http://www.elfoto.nl/site/agenda/21
Sinds kort zijn we in het bezit van een nieuwe 2-delige film over de Vecht, gemaakt door Jan van der Geest. Een prachtige film over de mooiste plekken langs de Vecht in het jaar 2018. Alleen te zien in dit museum.
expositie_vecht_-mammoet_tekening
Bijzonder project (bron: http://www.overijssel.nl/)

Loozensche Linie

De Loozensche Linie is een gebied van 35 hectare langs de Vecht met een rijke (militaire) geschiedenis. Deze cultuurhistorische elementen zijn weer teruggebracht in het landschap in combinatie met water-, natuur- en toeristische doelen. Een goed voorbeeld van ruimtelijke kwaliteit, omdat de inrichting van het gebied heel duidelijk is gebaseerd op de historie en het landschap. Bovendien is het één van de eerste projecten in het Vechtdal dat integraal is opgepakt, met het waterschap Velt en Vecht (tegenwoordig waterschap Vechtstromen) als trekker van het proces.

Eind jaren ’90 is gewerkt aan de herinrichting van de Radewijkerbeek. Het slotstuk hiervan was de Loozensche Linie. Staatbosbeheer vroeg het waterschap als trekker van het project en samen met de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel werd een plan bedacht en uitgevoerd waarbij verschillende doelen bereikt werden:

  • Water: Bij de Loozensche Linie in Loozen is er ruimte voor water gemaakt. Dit is gedaan door een oude meander uit te graven en te koppelen aan de rivier de Vecht. Ook is een kade verlegd en een deel van de grond langs de Vecht afgegraven voor extra ruimte bij hoog water.
  • Natuur en recreatie: er is een natuurgebied ingericht, voor rolstoelers zijn er bruikbare paden door het gehele gebied en is er een rolstoeltoegankelijke uitkijktoren.
  • Cultuurhistorie: vanaf het begin was duidelijk dat de cultuurhistorie van deze plek leidend moest zijn. Het uitgangspunt was dat alles op dezelfde plaats kwam te liggen als in de tijd van Napoleon. De uitvoering is geen kopie van het verleden, zo zijn de wallen bijvoorbeeld minder hoog en zijn er minder palissaden rijen. Wel zijn de contouren van het bastion en de redoutes zichtbaar gemaakt. Uit het kunstbudget van de provincie is militair gerelateerde kunst geplaatst.

Het resultaat mag er zijn

De Loozensche Linie is in september 2009 feestelijk opgeleverd met het naspelen van een napoleontische veldslag. In de zomer en de weekenden wordt het gebied veel gebruikt door recreanten. Voor toeristen is er naast het project een camping op landgoed de Zwieseborg. De Loozensche Linie is een succesvol vogelgebied. Hier slapen onder andere wulpen, kieviten, regenwulp en lepelaar. Bij hoogwater wordt de beschikbare waterberging actief gebruikt

In beeld

Luchtfoto van de LoozenscheLinie door Your Captain Luchtfotografieloozensche linie loozensche linie Foto van water en natuur in de Loozensche LinieFoto van de uitkijktoren in de Loozensche Linie