Ken je kunst, ken je cultuur

Ken je wattuh?????
De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat kinderen  in een zo vroeg mogelijk stadium kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Zij stelt de kinderen in de gelegenheid om tegen een kleine  vergoeding of zelfs gratis, alleen of met vrienden, bij een organisatie een culturele activiteit  te volgen die hen leuk lijkt. In 2009 deden 44 basisscholen uit de gemeente Hardenberg en 2 basisscholen uit de gemeente Ommen mee aan “Ken je Kunst”. De  kinderen, in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, kunnen hierbij kiezen uit 39 activiteiten die worden aangeboden door 19 culturele organisaties.

Eén van deze organisaties is het museum Gramsbergen.  In het museum is  een groot aantal archeologische bodemvondsten te bezichtigen. Deze vondsten laten zien hoe onze voorouders vroeger woonden en leefden. Rondom het thema  “leef in het heden  en hou rekening met het verleden” hebben Jan Horsman en Klaas Bolks een lespakket  samengesteld  die de kinderen, gedurende twee ochtenden, in contact brengt met de wondere wereld van archeologie. In 2009 hadden zich 10 kinderen voor deze activiteit opgegeven.

Tijdens de eerste  les op zaterdagmorgen 16 mei 2009 hebben de kinderen  aan de hand van foto’s, video’s en verhalen uit de praktijk ervaren hoe het toegaat bij opgravingen. Daarnaast zijn ze druk geweest met het sorteren van archeologische vondsten.  Dankzij deze werkzaamheden is  de collectie pijpekoppen netjes gesorteerd en kan deze binnenkort geëxposeerd worden. Ook zijn de kinderen bezig  geweest om de scherven, die bij eerdere opgravingen in de kern van Gramsbergen zijn gevonden,  te sorteren. Wellicht dat met deze scherven weer het oorspronkelijke gebruiksvoorwerp gemaakt kan worden. De kinderen gaven aan deze ochtend veel te hebben geleerd en uit te kijken naar de tweede les die, als het weer het toelaat, grotendeels buiten wordt gegeven.
En gelukkig was het weer goed  op de tweede lesochtend, zaterdagmorgen 23 mei 2009. De les begon met een inleidend verhaal van amateur archeoloog Jan Godeke. Hij  vertelde de kinderen over zijn ervaringen met het zoeken met een metaaldetector en over de voorwerpen die hij zoal had gevonden.  Een aantal van deze  vondsten had Jan bij zich om aan de kinderen te laten zien. Na uitleg  over de werking van de metaaldetector was het tijd om deze in de praktijk uit te proberen.

Op een gedeelte van het erf van de heer Waterink in Anerveen was van te voren een aantal metalen voorwerpen, musketkogels en oude muntjes, verstopt. De kinderen mochten deze voorwerpen met behulp van metaaldetectoren opzoeken. Dit lukte vrij goed en wel zo goed dat naast een flink aantal van de verstopte voorwerpen ook tal van andere ijzeren voorwerpen die in de grond zaten werden gevonden. De verzameling gevonden voorwerpen bestond o.a. uit  oude spijkers,  een stuk hoekijzer, een oud tandwiel enz.

Al met al een leerzame ochtend die wellicht nog een vervolg krijgt.
Als het lukt is het de bedoeling om met de kinderen die dit jaar en vorig jaar de lessen hebben gevolgd een opgraving te bezoeken.
Bekijkt u de foto’s eens om een indruk te krijgen van wat de kinderen op de lessen doen.

[zooeffect A0JAtErKJy_p]

Op de volgende sites treft u informatie aan over metaaldetectoren en wat u er zoal mee kunt doen en vinden;
www.mdann.nl en www.detectoramateur.nl