200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Koning Willem I    (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden)

Op 30 november 1813 zette Willem na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. In Londen was hij per brief uitgenodigd als “soeverein vorst” de regering op zich te nemen. De brief was afkomstig van het Driemanschap van 1813, de Haagse notabelen Gijsbert Karel van HogendorpFrans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum. Willem aanvaardde hun uitnodiging en het Engelse fregat The Warrior bracht hem naar de kust van Scheveningen. Met een boerenwagen werd hij vervolgens naar het strand gereden. Een van de eerste dingen die hij in Nederland deed, was een proclamatie uitvaardigen, waarin hij aankondigde: “Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleeven.” Van Hogendorp werd eerst samen met Van der Duyn tot graaf verheven, maar overigens na verloop van tijd door de koning ontslagen wegens zijn voortdurende kritiek op de gang van zaken. Op 1 december werd Willem tot soeverein vorst uitgeroepen, wat op 2 december door hem werd aanvaard.

Koning Willem II     (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_der_Nederlanden)

Willem (roepnaam “Guillot”) werd geboren in Den Haag als zoon van de latere koning Willem I en van Wilhelmina van Pruisen. Hij kreeg een jongere broer: Frederik (1797-1881), en twee jongere zussen: Paulina (1800-1806) en Marianne (1810-1883). Na de vlucht in 1795 van zijn grootvader stadhouder Willem V en de uitroeping van de Bataafse Republiek trokken zijn ouders met hun driejarige zoon eerst naar Engeland en daarna naar Duitsland.

Zijn jeugd bracht Willem door aan het hof van de koning van Pruisen waar hij een militaire opleiding kreeg en diende in het Pruisische leger. In Spanje diende hij onder Wellington in het Engelse leger, waar hij de bijnaam “Slender Billy” kreeg. In 1813 keerde hij met zijn vader terug naar Nederland. In 1815 werd hij troonopvolger. Hij nam als Engels generaal deel aan de Slag bij Waterloo, waaruit hij gewond aan zijn schouder terugkwam, in de ogen van sommigen als de “held van Quatre-Bras en Waterloo”.

Koning Willem III  (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nederlanden)

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (Brussel, 19 februari 1817 – Apeldoorn, 23 november 1890), Prins van Oranje-Nassau, was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook de hertog van Limburg van 1849 tot de opheffing van het hertogdom in 1866.

Willem was de zoon van koning Willem II en Anna Paulowna van Rusland. Na de troonsafstand van Willem I in 1840, werd hij de Prins van Oranje. Na de dood van zijn vader in 1849, volgde hij hem op als koning der Nederlanden.

Willem trouwde met zijn nicht Sophia van Württemberg in 1839 en zij kregen drie zonen: WillemMaurits en Alexander. Deze kinderen stierven allemaal eerder dan Willem III. In 1879 trouwde hij met Emma van Waldeck-Pyrmont. Zij kregen één dochter,Wilhelmina, die hem opvolgde.

Koningin Wilhelmina     (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden)

Wilhelmina Helena Pauline Maria (Den Haag, 31 augustus 1880 – Apeldoorn, 28 november 1962), Prinses der Nederlanden(1880-1890, 1948-1962), Prinses van Oranje-Nassau en Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), was van 1890 tot 1948 koningin der Nederlanden en regeerde onder de naam Wilhelmina. Zij trouwde met haar achterneef Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.

Van 1890 tot haar achttiende verjaardag in 1898 was haar moeder, koningin Emma regentes. Wegens gezondheidsproblemen van Wilhelmima was haar enig kind, kroonprinses Juliana, in 1947 en 1948 voor in totaal 157 dagen regentes. Wilhelmina deed officieel in haar 58ste regeringsjaar afstand van haar koningschap; feitelijk regeerde zij iets korter dan 50 jaar.

Koningin Juliana     (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden)

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (Den Haag, 30 april 1909 – Baarn, 20 maart 2004) was koningin der Nederlanden van 4 september 1948 tot en met 30 april 1980 (de inhuldiging vond plaats op 6 september).

Zij had onder andere de titels prinses der Nederlandenprinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg en prinses van Lippe-Biesterfeld. Juliana was getrouwd met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

 Koningin Beatrix    (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden)

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (Baarn, 31 januari 1938) was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 koningin der Nederlanden. Zij is het oudste kind van koningin Juliana en prins Bernhard en sinds 2002 weduwe van prins Claus.

Koning Willem Alexander    (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden)

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg(Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind van prinses Beatrix en prins Claus.